Tag: scanlation

Melepas Komik dengan Ikhlas

Kenapa aku rela melepas komik, apalagi banyak yang tergolong langka dan incaran kolektor?