Silakan Cuci Tangan

Bakteri dan kuman pasti melekat setelah puluhan orang saling bersalaman. Bapak-ibu pejabat, silakan cuci tangan dengan tisu basah yang sudah disediakan.

(Istana Negara, 22 Oktober, saat Timur Pradopo dilantik menjadi Kepala Kepolisian negeri ini.)

One Comment

  1. jadi mereka yang hadir di pelantikan itu pada cuci tangan ya? kalau ada apa2 di masa jabatan timur mereka tidak ikut bertanggung jawab begitu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *